Vesannon kehittämissäätiö

Vesannon kunnassa toimii yleishyödyllinen säätiö, Vesannon kehittämissäätiö. Säätiön tarkoituksena on 31.12.2010 voimassa olevan kuntajaon mukaisella Vesannon kunnan alueella vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja yhteenliittymien yhteisöllisyyttä, hyvinvointia sekä tukea opintoavustuksin vesantolaisten nuorten peruskoulun ja lukion jälkeen tapahtuvaa ammattiin johtavaa opiskelua.

 

Opintorahastojen apurahat

Tri Huttusen ja opettajien Aili ja Väinö Strandmanin opintorahastoista myönnettäviä apurahoja voivat hakea enintään 29 -vuotiaat vesantolaiset nuoret peruskoulun tai lukion jälkeen tapahtuvaa ammattiin johtavaa opiskelua varten. Molempien rahastojen jaettava rahamäärä yhdistetään, joten kukin hakija täyttää vain yhden lomakkeen. Apurahaa anotaan lomakkeella, jota on saatavana asiamies Katri Ollilalta. Hakuaika päättyy vuosittain 31.10. Jätä hakemus tarvittavine liitteineen säätiön hallitukselle elokuun loppuun mennessä.

Vesannon Juhlarahastosta avustetaan vesantolaisten 16 – 25 -vuotiaiden nuorten opintomatkoja kotimaahan tai ulkomaille. Matkan ohjelmasisällön tulee olla opinto-, elinkeino- ja kansainvälistymispainotteinen. Säätiön hallitus ottaa vapaamuotoisia hakemuksia vastaan ympäri vuoden ja avustus voidaan myöntää myös takautuvasti. Nuoren kotipaikan tulee olla Vesanto.

 

Avustukset yhteisöllisyyttä tukevaan toimintaan

Säätiö tukee ns. yleisavustuksin muun muassa yhteisöllisyyttä ja kylien elinvoimaisuutta tukevaa toimintaa ja hakuaika tähän päättyy vuosittain 31.10. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi muun muassa avustuksen käyttökohde sekä kokonaisrahoitus. Avustus voidaan myöntää myös takautuvasti. Hakemukset tulee toimittaa säätiön hallitukselle.

 

Kehittämissäätiön hallitus

Säätiön hallituksessa toimivat Minna Back-Hytönen (varalla Henna Ritvanen), Katri Ollila (varalla Anna-Maija Saikku), Juha Soininen, Esko Huttunen, varapuh.joht. (varalla Heikki Haatainen) ja Pertti Karppola (varalla Esa Keränen). Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Juha Soininen ja asiamiehenä Katri Ollila.   

Ota yhteyttä

Vesannon kehittämissäätiö
Sisä-Savon Tilihilimat
Keskustie 7
72300 VESANTO
katri.ollila(at)gmail.com
040 7038478