Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevissa kaavahankkeissa ovat Vesannon kunnan luonnos- ja ehdotusvaiheessa olevat kaavahankkeet tai kaavat, joista osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu erikseen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä kaavaan liittyvistä asioista.

Kaavahankkeen valmistuttua kaava siirretään voimassa oleviin kaavoihin.

 

Kaavahankkeet

Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavan ehdotusvaiheen kuuleminen, katso Kartta ja Kaavaselotus. Tuulivoimaosayleiskaava on vahvistettu kunnanvaltuustossa 13.6.2016 § 24, mutta kaavahanke on keskeneräinen.

Ota yhteyttä

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 017 688 541 (vaihde)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto