Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan tehtäviin kuuluu käsitellä työyhteisöä koskevia uudistuksia, muutoksia ja kehittämistä koskevia asioita niiden valmisteluvaiheessa ja antaa lausuntoja ennen päätöksen tekoa. Toiminnan lähtökohtana on parantaa työturvallisuutta ja työterveyttä työnantajan ja henkilöstöryhmien välisellä yhteistyöllä. Organisaation toiminta on neuvoa-antavaa, palvelevaa ja valvovaa.
 

Yhteistyötoimikunta 2017-2021

Puheenjohtaja 2020
Työsuojeluvaltuutettu

Berg Jari  
puh. 044 7885432

Kunnan edustaja/varapuheenjohtaja 2020
Huttunen Esko
Varaedustaja (khall. I varapj.)
Back-Hytönen Minna

Kunnan edustaja (kvalt. pj.)
Forss Markku
Varaedustaja (kvalt. I varapj.)
Kuhmonen Tuomas

Kunnan edustaja (kjoht.)
Kauvosaari Sanna
Varaedustaja

 

Työsuojelupäällikkö/esittelijä/sihteeri
(tekninen joht.)
Soininen Juha

I Työsuojeluvaravaltuutettu
Vahteala Mikko

II Työsuojeluvaravaltuutettu
Hedlund Kaisa

Liittojen pääluottamusmiehillä osallistumisoikeus kokouksiin:

JHL: Pisto Seija
JUKO: Rossi Vuokko
SUPER: Merja Solonen
JYTY: Kirsi Lindlöf