Valtion yksityistieavustukset

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019. Uusi yksityistielaki toi muutoksia valtionavustuksien kelpoisuusehtoihin. Merkittävä muutos oli, että vaatimukset pysyvästi asutuista talouksista ja tien vähimmäispituudesta poistuivat. Valtionavustusta voidaan myöntää vain järjestäytyneelle yksityistielle eli tiekunnalle. Tiekuntaa koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja myös tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle ohessa olevan linkin kautta. https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin linkistä: yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Kunnan yksityistieavustukset

Kunta voi myöntää yksityisteille avustusta tien kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla. Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.

 

Kunnan avustusten jakoperusteet yksityisteiden kunnossapitoa varten

 1. YLEISTÄ

Vesannon kunta avustaa vuosittain yksityisteiden kunnossapitoa talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.  Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.

 1. KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

2.1 Avustukseen oikeutettu tie

 • Kunnan avustusta voi saada vain yksityistien sille osalle, joka palvelee pysyvää asutusta
 • yksityistielle, jolla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä
 • yksityistien tulee olla järjestäytynyt eli tiekunta.
 • Tiekuntaa koskevat, tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) (YksTL 83§)

2.2 Laskentaperiaatteet

Kunnan avustus lasketaan yksityistien keskimääräisten kunnossapitomenojen mukaan, joihin hyväksytään osakastyö siltä osin kuin se vastaa enintään ko. osakkaan tiemaksua. Omavastuuosuutena vähennetään 100 metriä/ympärivuotinen asunto.

2.3 Valtion avustukseen oikeutettujen yksityisteiden avustamisperiaatteet

Valtionavustusten enimmäismäärä tavanomaisissa tien parantamiskohteissa on 50 prosenttia. Merkittävimmissä siltakohteissa ja muissa merkittävissä luonnonolosuhteiden aiheuttamissa yllättävissä korjauskohteissa se on enintään 75 prosenttia. Yllättäviksi korjauskohteiksi voidaan lukea esimerkiksi yllättävät ja laajat tulvavauriot. Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan osalta avustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia ja talvitien osalta 65 prosenttia.

 

2.4 Kunnan avustusta saavien yksityisteiden avustamisperiaatteet

Avustus on 50 % tien kunnossapitokustannuksista.

 1. HAKUAJAT JA –TAPA

Kunnossapitoavustukset ilmoitetaan vuosittain haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Avustusta haetaan kirjallisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin menoihin.

 1. KUNNAN AVUSTUKSEEN LIITTYVÄT EHDOT

Kunnan avustaman yksityistien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta.

 

VESANNON KUNNAN YKSITYISTIEAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET PERUSPARANTAMISTA VARTEN

  

 1. YLEISTÄ

Vesannon kunta avustaa vuosittain yksityisteiden perusparantamista talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.

Kunta avustaa alueellaan sijaitsevien yksityisteiden perusparantamista näiden jakoperusteiden mukaisesti. Jos yksityistie sijaitsee useamman kunnan alueella, avustus lasketaan Vesannon kunnan puolella sijaitsevan tienpituuden mukaan. 

 

 1. AVUSTUKSEEN OIKEUTETUT YKSITYISTIET
 • Kunnan avustusta voivat saada valtionavustukseen oikeutetut yksityistiet ja ne yksityistiet, joiden vaikutuspiirissä on yksi tai useampi ympärivuotinen asunto.
 • yksityistien tulee olla järjestäytynyt eli tiekunta.
 • Tiekuntaa koskevat, tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) (YksTL 83§)
 1. AVUSTETTAVAT PERUSPARANNUSTYÖT

Perusparannusavustusta myönnetään tien leventämiseen, liittymien korjaamiseen, kuivatuksen ja kantavuuden parantamiseen sekä rumpujen ja siltojen korjaamiseen.

 1. HAKEMISELLE ASETETTAVAT EHDOT

Valtionavustukseen oikeutettujen yksityisteiden tulee hakea ensin ELY-keskuksen ja / tai metsäkeskuksen avustuspäätös, joka on liitettävä kunnanavustushakemukseen.

 1. YKSITYISTIEN OMAVASTUUOSUUS

Jokaista ympärivuotista asuntoa kohden on omavastuuosuus 100 €, joka vähennetään myös niissä tapauksissa, kun yksityistie sijaitsee useamman kunnan alueella.

 1. KUNNAN AVUSTUKSEN MÄÄRÄ

Avustusta myönnetään yhdessä valtionavustuksen kanssa enintään 75 % ja ilman sitä enintään 40 % tien parantamiskustannuksista vähennettynä omavastuuosuudella. Avustuspäätökseen vaikuttaa määrärahojen riittävyys, perusparannustöiden tärkeys sekä perusparannettavan yksityistien liikenteellinen merkitys. 

 1. AVUSTUKSEN MAKSATUS

Avustus maksetaan perusparannustöiden kustannusten mukaan, jotka todetaan valtionavustuksen maksatuspäätöksen tai kuittien perusteella.

 1. HAKUAIKA JA –TAPA

Perusparannusavustukset ovat vuosittain haettavana lokakuun loppuun mennessä.  Hakemus laaditaan vapaamuotoisena ja osoitetaan kunnanhallitukselle. Liitteinä tulee olla selvitys perusparannustöistä, kustannusarvio ja peruskarttaote (merkittynä ympärivuotiset asunnot) sekä mahdollinen valtionavustuspäätös.                  

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 017 688 541 (vaihde)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon (täytettävä) Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon (pdf) Avustushakemus yksityistien perusparantamiseen (täytettävä) Avustushakemus yksityistien perusparantamiseen (pdf) Pöytäkirjamalli tiekunnan perustamiseen