Valtion yksityistieavustukset

Yksityistielaki muuttui 1.1.2019. Uusi yksityistielaki toi muutoksia valtionavustuksien kelpoisuusehtoihin. Merkittävä muutos oli, että vaatimukset pysyvästi asutuista talouksista ja tien vähimmäispituudesta poistuivat. Valtionavustusta voidaan myöntää vain järjestäytyneelle yksityistielle eli tiekunnalle. Tiekuntaa koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä yksityistierekisterissä ja myös tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Tiekunnan yhteystiedot voi helpoimmin ilmoittaa Maanmittauslaitokselle ohessa olevan linkin kautta. https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin linkistä: yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

Kunnan yksityistieavustukset

Kunta voi myöntää yksityisteille avustusta tien kunnossapitoon ja perusparannushankkeisiin. Yksityisteitä avustetaan talousarvioon varatulla määrärahalla. Avustukset jaetaan suhteellisina, mikäli avustustarve on suurempi kuin varattu määräraha.

 

 

Kunnossapitoavustukset

Kunnan kunnossapitoavustukset ilmoitetaan vuosittain haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla. Avustusta haetaan kirjallisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen mukaisiin menoihin.

Kunnossapitoavustusten jakoperusteet:

1. Avustukseen oikeutettu tie

Kunnan avustusta voi saada vain yksityistien sille osalle, joka palvelee pysyvää asutusta tai yksityistielle, joilla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä. Avustettavan yksityistien pituuden tulee olla vähintään 700 metriä. Valtion avustukseen oikeutetuilla yksityisteillä käytetään valtion tieviranomaisen vahvistamia tiepituuksia.

2. Laskentaperiaatteet

Kunnan avustus lasketaan yksityistien keskimääräisten kunnossapitomenojen mukaan, joihin hyväksytään osakastyö siltä osin kuin se vastaa enintään ko. osakkaan tiemaksua. Järjestäytymättömiä teitä avustetaan kiinteällä kilometritaksalla. Omavastuuosuutena vähennetään 100 metriä/ympärivuotinen asunto.

3. Valtion avustukseen oikeutettujen yksityisteiden avustamisperiaatteet

Avustus on 60 % tien kunnossapitokustannuksista. Lauttojen ja jääteiden osalta avustus on 70 % ilman omavastuuosuutta. Valtion avustuksen kanssa kunta avustaa 80 %:iin saakka kunnossapitokustannuksista.

4. Kunnan avustusta saavien yksityisteiden avustamisperiaatteet

Avustus on 50 % tien kunnossapitokustannuksista.

5. Järjestäytymättömien yksityisteiden avustamisperiaatteet

Avustus on 200 €/km.

 

Perusparannusavustukset

Perusparantamisavustukset ovat vapaamuotoisella hakemuksella haettavissa lokakuun loppuun mennessä. Hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys perusparannustöistä, kustannusarvio ja peruskarttaote. Avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 700 metriä.

Valtionavustusta saava tiekunta voi saada avustusta 75 %:iin asti yhdessä kunnan avustuksen kanssa. Hakemuksen liitteeksi tulee olla lisäksi valtionavustuspäätös. 

Ilman valtionavustusta kunta voi avustaa enintään 40 %:iin asti parantamiskustannuksista.

Laskennallisesta avustuksesta vähennetään 100 euroa kutakin pysyvää asuntoa kohden.

 

Kunnan avustaman yksityistien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta.

Ota yhteyttä

Rakennustarkastaja
Eero Talja
050 057 3720
eero.talja(at)vesanto.fi

Tekninen johtaja
Juha Soininen
050 067 5247, 017 688 541 (vaihde)
juha.soininen(at)vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Vesannon kunta / tekninen toimisto
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto

Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon (täytettävä) Avustushakemus yksityistien kunnossapitoon (pdf) Avustushakemus yksityistien perusparantamiseen (täytettävä) Avustushakemus yksityistien perusparantamiseen (pdf) Pöytäkirjamalli tiekunnan perustamiseen