Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta

Toimikaudelle 2017-2019 Vesannon kunnan edustajana ympäristölautakuntaan on valittu Hannu Haapamaa (varalla Pekka Mäklin) ja Eeva Jäntti (varalla Paula Tuikka).