Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen ympäristölautakunta

1.1.2019 lukien Vesannon kunnan edustajana ympäristölautakuntaan on valittu Eeva Jäntti (varalla Mirja Liimatainen) ja Risto Simonen (varalla Raimo Mäki).