Yritystoiminnan kehittämisavustusten jakoperusteet Vesannolla 2020

Kunta tukee yritysten perustamista ja kehittämistä (ml. maatilayritykset) pienillä avustuksilla määrärahojen puitteissa. Tämän lisäksi yritystukia mm. investointeihin ja kehittämiseen myöntävät myös Kehittämisyhdistys Mansikka ja Ely-keskus. Yritystukiasioissa auttaa elinkeinoasiamies.

Yritystoiminnan kannustejärjestelmä käsittää vuonna 2020 seuraavat tuet:

1. Uuden yrityksen perustamispalkkio. Uuden yrityksen perustamispalkkio 1000 €/yritys, mikä maksetaan yhdessä erässä yritystoiminnan käynnistyessä. Yritys voi saada perustamispalkkion myös silloin, kun yritys muuttaa kotipaikkansa ja toimintansa toiselta paikkakunnalta Vesannolle tai uusi yrittäjä aloittaa toiminnan liikkeenluovutuksen, kaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan aloitusvaiheen kertaluontoisiin kuluihin, ei kuitenkaan yrittäjän omiin palkkauskustannuksiin.

Uuden yrityksen perustamispalkkion voi saada myös nuorten perustama 4H-yritys, joka toimii esim. nuorten kesätyöllistäjänä. Toiminta voi olla myös ympärivuotista. Palkkio on 450 € ja se maksetaan kuukausi toiminnan aloittamisesta. Tuen saannin edellytyksenä on, että yrityksellä on todistettavasti toimintaa.

2. Toimivan yrityksen kehittämispalkkio, kun yritys olennaisesti laajentaa tai uudelleensuuntaa toimintaansa, 1000 €/yritys. Tuki on mahdollista hakea 6 kk jälkeen muutoksesta. Tuen ehtona on, että toimenpide tai investointi on selvästi muuttanut yrityksen toimintaa, lisännyt työpaikkoja ja/tai nostanut yrityksen liikevaihtoa vähintään kolmanneksen.

3. Vesannolla tuotantoon johtavien uutuustutkimusten, keksintöjen ja patenttien tuki siltä osin kuin muuta tukea ei ole saatavissa, 50 % kustannuksista, max. 1600 €/ kehittämishanke/ yritys/ vuosi.

4. Markkinoinnin ja yhteistyön kehittäminen: yrityksen ensimmäisen markkinointimateriaalin tuotanto mukaan lukien internet-kotisivut, kertaluonteiset markkinointitempaukset, messuille osallistuminen, yritysten yhteismarkkinointitoimenpiteet, 50 % kuluista max. 1000 €/yritys

5. Yritysjohdon ja henkilöstön koulutus; korkeamman laadun kuten laatujärjestelmien, uuden tuotantosuunnan, toimintatavan, liiketoimintaosaamisen tai menetelmän vaatimaa koulutusta ja seminaariosallistumisia, 50 % kuluista, max. 1000 €/yritys/vuosi. Tukea ei voida myöntää tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tuki on mahdollista myöntää koulutukseen, joka tähtää yrittäjyyteen ja on suoritettu ennen yrityksen perustamista. Ao. tapauksessa edellytetään kuitenkin yrityksen perustamista eli koulutustuki maksetaan yrityksen perustamisen jälkeen. Lakisääteisissä täydennyskoulutuksissa tuki on 100 €/hlö/vuosi (max. 50 % kustannuksista ja max. 1000 €/yritys/vuosi). Tukea ei myönnetä jo valmiiksi tuettuun koulutukseen (esim. tietyt EU-hankkeiden osana järjestettävät koulutukset). Ulkomaille suuntautuvien koulutusten yhteydessä tuen hakijan tulee esittää tukea haettaessa matkan koulutussisältö, jonka tulee tukea yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä.

6. Maatilojen tuotannon ja toiminnan kehittämistä edistävät toimet (esim. tilojen karjanjalostussuunnitelmat) 50 % kuluista, max. 1000 €/yritys.
 

Yritystukihakemus

Ota yhteyttä 

Elinkeinoasimies
Sari Tulila
020 746 4640
sari.tulila(at)savogrow.fi

Käynti- ja postiosoite: 
Vesannon kunta
Keskustie 5, 72300 Vesanto
044 0885401 (neuvonta)
vesannon.kunta(at)vesanto.fi

Yritystukihakemus
Mansikka ry