Yritystoiminnan kehittämisavustusten jakoperusteet Vesannolla 2018

Kunta tukee yritysten perustamista ja kehittämistä pienillä avustuksilla määrärahojen puitteissa. Tämän lisäksi yritystukia mm. investointeihin on myös maaseuturahastoilla, joita haetaan Mansikka ry:n ja ely-keskuksen kautta. Yritystukiasioissa auttaa elinkeinoasiamies.

Yritystoiminnan kannustejärjestelmä käsittää vuonna 2018 seuraavat tuet:

1. Uuden yrityksen perustamispalkkio mukaan lukien maatilayritykset. Uuden yrityksen perustamispalkkio 1000 euroa/yritys, ensimmäinen erä maksetaan yritystoiminnan aloittaessa, toinen erä puoli vuotta toiminnan aloittamisen jälkeen. Yritys voi saada perustamispalkkion myös silloin, kun yritys muuttaa kotipaikkansa ja toimintansa toiselta paikkakunnalta Vesannolle tai uusi yrittäjä aloittaa toiminnan liikkeen luovutuksen, kaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan aloitusvaiheen kertaluontoisiin kuluihin, ei kuitenkaan yrittäjän omiin palkkauskustannuksiin.

Uuden yrityksen perustamispalkkion voi saada myös nuorten perustama 4H- tai NY-yritys, joka toimii esim. nuorten kesätyöllistäjänä. Toiminta voi olla myös ympärivuotista. Palkkio on 450 € ja se maksetaan kuukausi toiminnan aloittamisesta. Tuen saannin edellytyksenä on, että yrityksellä on todistettavasti toimintaa.

2. Toimivan yrityksen kehittämispalkkio, kun yritys tai maatilayritys olennaisesti laajentaa tai uudelleensuuntaa toimintaansa, 1000 euroa/yritys. Tuki on mahdollista hakea puolen vuoden jälkeen muutoksesta. Tuen ehtona on, että toimenpide tai investointi on selvästi muuttanut yrityksen toimintaa, lisännyt työpaikkoja ja/tai nostanut yrityksen liikevaihtoa vähintään kolmanneksen.

3. Vesannolla tuotantoon johtavien uutuustutkimusten, keksintöjen ja patenttien tuki siltä osin kuin muuta tukea ei ole saatavissa, 50% kustannuksista, max. 1600 euroa/kehittämishanke/yritys/vuosi.

4. Markkinoinnin kehittäminen: yrityksen ensimmäisen markkinointimateriaalin tuotanto, mukaan lukien internet-kotisivut, 50% kuluista max. 1000 euroa/yritys sekä kunnan ja yritysten yhteismarkkinointi- ja viestintätoimenpiteet.

5. Yritysjohdon ja henkilöstön koulutus (myös maatiloilla); korkeamman laadun kuten laatujärjestelmien, uuden tuotantosuunnan, toimintatavan, liiketoimintaosaamisen tai menetelmän vaatimaa koulutusta ja seminaariosallistumisia, 50% kuluista, max. 1000 euroa/yritys/vuosi. Tukea ei voida myöntää tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tuki on mahdollista myöntää koulutukseen, joka tähtää yrittäjyyteen ja on suoritettu ennen yrityksen perustamista. Ao. tapauksessa edellytetään kuitenkin yrityksen perustamista, eli koulutustuki maksetaan yrityksen perustamisen jälkeen. Lakisääteisissä täydennyskoulutuksissa tuki on 100 euroa/hlö/vuosi (max. 50% kustannuksista ja max. 1000 euroa/yritys/vuosi). Tukea ei myönnetä jo valmiiksi tuettuun koulutukseen (mm. Yritys oppii -hankkeen koulutukset).

6. Maaseutuelinkeinojen kehittäminen; maidontuotantotilojen karjanjalostussuunnitelmat, 50% kuluista. Maaseutuyritysten yhteistyön edistäminen erillisellä päätöksellä maarärahojen puitteissa.

Yritystukihakemus

Ota yhteyttä 

Elinkeinoasimies
Sari Tulila
020 746 4640
sari.tulila(at)savogrow.fi

Käynti- ja postiosoite: 
Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
017 688 541 (vaihde)
vesannon.kunta(at)vesanto.fi

Yritystukihakemus
Mansikka ry