Avoimet työpaikat

Vesannon kunnan peruspalveluihin ollaan tyytyväisiä ja meillä ei juurikaan jonoja tunneta! Kunnassamme ”Pienuus on vahvuus”, joka näkyy ihmisten välisenä mutkattomina jutusteluina ja asioinnin helppoutena. Uusi, vuoden 2021 lopulla valmistuva koulukeskus tarjoaa terveet ja nykyaikaiset puitteet koululaisten opinpoluille 1-luokalta ylioppilaaksi saakka. Kunnassamme on myös runsaasti yhdistystoimintaa sekä hyvät ja edulliset harrastusmahdollisuudet.

Teemme parhaamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden eteen ja täydennämme mielellämme joukkoamme myös uusilla asukkailla. Rohkeatkin ideat otamme mieluusti vastaan yhdessä kehitettäviksi ja toteutettaviksi. Tuemme luovuutta, joka on uudistumisen alkuvoima. Vesanto on pieni, sinnikäs ja yhteisöllinen sydänmaa – ja toivottavasti myös Sinun kotipitäjäsi jo lähitulevaisuudessa!

Vesannon kunta on savuton työpaikka.

 

AVOIMET TYÖPAIKAT SAVON VILLISSÄ LÄNNESSÄ (FACEBOOK)

KAIKKI KUNTAREKRYSSÄ VESANNOLLA AUKI OLEVAT TYÖPAIKAT

KAIKKI TE-PALVELUISSA VESANNOLLA AUKI OLEVAT TYÖPAIKAT

KAIKKI TE-PALVLEUISSA LÄHISEUDULLA AUKI OLEVAT TYÖPAIKAT

 
 
Tule meille töihin!
Avoimet työpaikat Vesannon kunnassa
 
 

 

KOTIHOIDON ESIMIES IKÄIHMISTEN PALVELUIHIN

Haemme Vesannon kunnan ikäihmisten palveluihin kotihoidon esimiestä vakinaiseen virkasuhteeseen.

Vesannon kunnan kotihoito on osa perusturvan ikäihmisten palveluiden kokonaisuutta. Kotihoito kattaa kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tehtävien muodostaman kokonaisuuden sekä ryhmäasumisen yksikön toiminnan. Kotihoidon esimies työskentelee osana moniammatillista perusturvan työyhteisöä, tiiviinä työparina asumispalveluiden esimiehen kanssa. Vesannon kunnassa on käynnissä palvelurakenteen muutos, jossa kehittämisen alla ovat erityisesti ikääntyneiden palvelut. Kotihoitopalveluiden tavoitteena on mahdollistaa turvallinen ja asiakaslähtöinen elämä omassa kodissa elämäntilanteen tai toimintakyvyn muuttuessa.

Kelpoisuusvaatimuksena vakinaiseen kotihoidon esimiehen virkaan on sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto. Hakijan tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994, 2 §) tai sosiaalihuollon ammattihenkilöiden lain (26.6.2015/817 8 §) mukainen laillistettu ammattihenkilö.

Eduksi katsotaan riittävä työkokemus henkilöstöjohtamisesta sekä vanhustyön tuntemus. Viran hoidon vaatimuksena on sujuva suomen kielen taito. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Kotihoidon esimiehen tehtäviin kuuluu vastata johtamansa yksikön tavoitteista sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta. Lisäksi esimies vastaa yksikkönsä työnjohdollisista tehtävistä, henkilöstöhallinnosta, yhteistyötoiminnasta sosiaali- ja terveydenhuollon moniammatillisessa ympäristössä sekä yksikkönsä operatiivisesta ja kliinisestä kehittämisestä. Kotihoidon esimies osallistuu palvelutarpeen arvioiden laatimiseen, perusterveydenhuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä yhteiskehittämiseen.

Esimieheltä edellytetään kykyä nopeaan päätöksentekoon sekä oma-aloitteisuutta. Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää hyviä organisointi-, vuorovaikutus-, viestintä-, ja verkostoitumistaitoja. Arvostamme kehitysmyönteisyyttä, aktiivisuutta sekä laajaa substanssiosaamista sosiaali- terveydenhuollon rajapintatyöskentelystä. Katsomme eduksi paikallistuntemuksen sekä kokemuksen kunnallisesta työskentelystä. Odotamme kannustavaa ja osallistavaa otetta esimies- ja kehittämistyöhön.

Virkasuhteen ehdot ja työaika määräytyvät KVTES 2020-2021 IV mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka 3.201,90 €. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä ennen virkavaalin vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Viran täyttäminen on ehdollinen Vesannon kunnan kunnanhallituksen myöntämälle täyttöluvalle.

Virka on haettavissa 1.12.2020 klo 15 mennessä. Jätä hakemuksesi Kuntarekryyn osoitteessa http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/322726/fi_FI.

Lisätietoja:
Perusturvajohtaja Anne-Leena Pellikka, 044 788 5400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi
Vt. kotihoidon esimies Minna Pellikka, 0500 577 869, minna.pellikka@vesanto.fi

 

LÄHIHOITAJAN OPINTOVAPAAN SIJAISUUDET

Sijaisuudet sijoittuvat Vesannon kunnan perusturvaan / vanhustenhuoltoon Simolan palvelukeskukseen. Sijaisuuksien kesto on yli vuosi. Tehtäviin valituilta edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa.

Olet omatoiminen, sitoutunut ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot. Sinulla on valmiudet työskennellä tiimissä ja omaat myönteisen suhtautumisen lähihoitajan työhön. Mahdollisuus myös lähihoitajan oppisopimukseen.
Sijaisuuteen valittavilla on 3 kk:n koeaika.

Työpaikka on haettavissa 30.11.2020 klo 15 mennessä kuntarekryssä osoitteessa http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/322443/fi_FI.

Lisätietoja:
Palveluasumisen esimies Liisa Kautovuori, 0400 823 860
Perusturvajohtaja Anne-Leena Pellikka, 044 788 5400

 

KOLME LÄHIHOITAJAA

Vesannon perusturvalautakunta julistaa haettavaksi kolme lähihoitajan tointa.

Toimet täytetään vakituisesti, mikäli kunnanhallitus myöntää niille täyttöluvan.

Toimet sijoittuvat Vesannon kunnan perusturvaan / vanhustenhuoltoon. Lähihoitajien aloituspaikat ovat kotihoidossa tai palveluasumisessa.

Kotihoito käsittää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnot, tukipalvelut, päiväkeskuksen, omaishoidon tuen, perhehoidon, kotihoidon yöhoidon ja Vesakoti 3 ryhmäkodin palveluiden tuottamisen. Kotihoidon ydintehtäviä ovat kotona asumisen tukeminen, ennakoivan ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen ja uusien toimintamallien luominen.

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon, hoivaa ja huolenpitoa arjessa. Palveluasuminen voi olla myös lyhytaikaista, ja sitä voidaan järjestää iäkkäälle henkilölle esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi ja muutoinkin, jos se on iäkkään henkilön palvelutarpeen ja kotona selviytymisen kannalta tarkoituksenmukainen vaihtoehto.

Tehtäviin valitulita edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa. Olet omatoiminen, sitoutunut ja omaat hyvät vuorovaikutustaidot. Sinulla on valmiudet työskennellä tiimissä ja omaat myönteisen suhtautumisen lähihoitajan työhön ja sen laadun kehittämiseen. Erityisosaaminen ja alan kokemus katsotaan eduksi. Kotihoidossa edellytetään oman auton käyttöä. Kotihoidon ja palveluasumisen työ on 3-vuorotyötä.

Toimeen valittavilla on 6 kk koeaika. Valittujen on ennen toimien vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toimet ovat haettavissa kuntarekryssä 30.11.2020 klo 15 mennessä osoitteessa http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/322432/fi_FI.

Lisätietoja:
Palveluasumisen esimies Liisa Kautovuori, 0400 823 860, liisa.kautovuori@vesanto.fi
Vt. kotihoidon esimies Minna Pellikka, 0500 577 869, minna.pellikka@vesanto.fi
Perusturvajohtaja Anne-Leena Pellikka, 044 788 5400, anne-leena.pellikka@vesanto.fi

 

HENKILÖKOHTAINEN KOULUNKÄYNNIN OHJAAJA

Vesannon yhtenäiskoulussa on haettavissa henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi ajalle 1.12.2020 - 5.6.2021. Työaika on 24 -28 tuntia/viikko riippuen opetusjärjestelyistä.

Koulunkäynninohjaaja toimii henkilökohtaisena ohjaajana oppilaan lisätukena. Tarvittaessa ohjaaja voi työskennellä myös oppilaan kotona.

Arvostamme kokemusta erilaisten oppijoiden kanssa toimimisesta, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta toimia koulun arjessa. Koulutustoiveena on lähihoitajan koulutus, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä on kuukauden koeaika.

Tehtävää haetaan sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta osoitteessa http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/321464/fi_FI. Hakuaika päättyy 25.11.2020 klo 15 mennessä. Hakemukseen on liittävä kelpoisuutta osoittavat todistukset.

Lisätietoja:
Jaana Ruuskanen, puh. 050-3879966, jaana.ruuskanen@vesanto.fi
Anna-Maija Saikku, puh. 050-3879977

 

RAKENNUSTARKASTAJAN VIRKA

Vesannon kunta hakee palveluhenkistä ja yhteistyökykyistä rakentamisen ammattilaista rakennustarkastajan virkaan.

Rakennustarkastajan tehtävänä on vastata Vesannon kunnan rakennusvalvonnasta kokonaisvaltaisesti. Hän vastaa mm. rakennusvalvonnan kaikista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä, kuten lupa-hakemusten käsittely, rakentamisen valvonta ja neuvonta, viranomaiskatselmukset ja työnjohtajien hyväksyminen. Rakennustarkastajan työtehtäviin kuuluu toimia tilaajana kunnan eri kunnossapito- ja investointihankkeissa. Viranhoitoon voidaan sisällyttää myös muita teknisen toimen tehtäviä..

Rakennustarkastajan viran kelpoisuusehtona on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukainen pätevyys eli tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys. Hakijalla täytyy olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Tehtävän hoito edellyttää ajokorttia ja omaa autoa. Tehtävän hoitamisessa hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön.

Arvostamme hyvää yhteistyö- ja asiakaspalveluosaamista, kokemusta kunnallishallinnosta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Rakennustarkastukseen liittyvien atk-ohjelmien käyttötaito katsotaan myös hakijalle eduksi.

Etätyömahdollisuus työtehtävien sallimissa rajoissa.

Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika, ja valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virka on haettavissa Kuntarekryssä 30.11.2020 klo 15.00 mennessä osoitteessa http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/321992/fi_FI.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Juha Soininen, puh. 050 0675 247, juha.soininen@vesanto.fi.