Avoimet työpaikat

Työelämän laatu ja työhyvinvointi ovat kunnan keskeisiä strategisia menestystekijöitä. Hyvä työyhteisö tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia, turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, onnistumisia ja kehittymismahdollisuuksia. Työhyvinvointi on myös oman elämän ja ihmisenä kehittymisen voimavara. 

Haluamme palvella kuntalaisiamme asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toimimme yhteistyössä eri sidosryhmien kesken ja ideoimme uusia käytäntöjä aktiivisesti. Kaikkien osaamista hyödynnetään - meillä on lupa tehdä. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.

 

HAEMME NYT MASU-HANKKEELLE PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ

 

 

MAASEUDUN UUDET ASUMISRATKAISUT -HANKE

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020-28.2.2022
Hankkeen hallinnoija: Vesannon kunta
Yhteistyöhanke Vesannon ja Leppävirran kunnat – rahoitusta haettu Euroopan Maaseuturahastolta

HANKKEEN TAVOITTEENA ON:

 1. Luoda tarkempi kohderyhmämääritys “uusmaalaisista”; keitä he ovat ja mitkä ovat maallemuuttoa edistävät ja estävät syyt.
 2. Uudistaa viestintää siten, että maaseudun toimijoille olisi selkeämpää ketä heidän kannattaa tavoitella, miten heitä kannattaa tavoitella ja mitä heille kannattaa tarjota.
 3. Nivoa tiiviimmin yhteen elinvoimatyön “kolmijalkajakkaraa”; kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä.
 4. Löytää uusia asumisratkaisuja ja toteuttaa tarpeen mukaisia ja mahdollisia “matalan kynnyksen asumiskokeiluja” maallemuuttohalukkaille.
 5. Mahdollistaa uusien asukkaiden kotoutuminen maaseudulle.


HANKKEEN SISÄLTÖ TIIVISTETTYNÄ:

 1. Kohderyhmien määrittelyn uudistaminen ja kohderyhmäajattelun modernisointi
  • Olemassa olevien tutkimusten / hankkeiden kokemusten läpikäynti ja täydentäminen haastatteluin -> tuotoksena kaikkia maaseutukuntia hyödyttävä selvitys, joka auttaa kuntia asumisen markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelussa.
  • Selvityksen pohjalta valitaan hankekuntien keskeisimmät maaseutuasumisen kohderyhmät seuraavan vaiheen etenemiseksi.
  • Toimenpiteen osuus hankkeen kustannuksista on noin 20 %.
 2. Kokeillaan ja mallinnetaan erilaisia maaseutuasumisen ratkaisuja ja viestintää
  • Maaseutuasumisen ratkaisumallit
  • Viestinnän kehittäminen
   • Kohdennetut viestit ja toimenpiteet valittujen kohderyhmien huomion herättämiseksi.
   • Erilaisia asumis- ja viestintäkokeiluja ja mallinnuksia toteutetaan 5-10 kpl
  • Toimenpiteen osuus hankkeen kustannuksista on noin 10 %
 3. Arvioidaan kokeilujen onnistumista ja jatkokehittämistarpeita
  • Arvioidaan toteutetut kokeilut; mikä onnistui, missä kohtasimme haasteita, mitkä asiat menivät oletetusti ja millaisia yllätyksiä kohtasimme.
  • Toimenpiteen osuus hankkeen kustannuksista on noin 10 %.

 

TYÖPAIKKA ON AVOINNA JA SITÄ VOI HAKEA 5.4.2020 MENNESSÄ

Hakemukset kuntarekryn kautta tästä linkistä.

 
 
 
VESANNOLLE ETSITÄÄN UUTTA KYLÄPÄÄLLIKKÖÄ!
 

 

Nykyisen kunnanjohtajamme siirtyessä kohti uusia haasteita, on kunnassamme haussa KUNNANJOHTAJAN VIRKA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

Kelpoisuusvaatimuksina pidämme ylempää korkeakoulututkintoa, johtamiskokemusta ja talousasioiden tuntemusta. Arvostamme vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, kehittämisosaamista, kunta-alan tuntemusta sekä omia ajatuksia siitä, kuinka innovatiivista kuntastrategiaa toteutetaan.

Viran täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

TYÖPAIKKA ON AVOINNA JA SITÄ VOI HAKEA 10.4.2020 KLO 16 MENNESSÄ

Hakemukset kuntarekryn kautta tästä linkistä.

 
 
 
 
 

 

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella Kuntarekry-järjestelmän kautta. Linkin sähköiseen hakulomakkeeseen löydät kyseisen tehtävän kohdalta. 

 

Vesannon kunta

Keskustie 5, 72300 VESANTO
044 0885401 (neuvonta)


vesannon.kunta(at)vesanto.fi
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi

Kunnantoimisto avoinna
ma - pe klo 9.00 - 15.00

Lähetä turvapostia